ประกาศคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนนักรัฐศาสตร์ ครั้งที่ 18 ปีการศึกษา 2561

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนนักรัฐศาสตร์ ครั้งที่ 18 ปีการศึกษา 2561 กำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 24-27 มกราคม 2562 ณ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพือภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนนักรัฐศาสตร์ ครั้งที่ ๑๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนนักรัฐศาสตร์ ครั้งที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2560 1) การยืนยันสิทธ์สำหรับผู้ที่ผ่านเข้าโครงการฯ ต้องทำการ ” ยืนยันสิทธิ์ ” โดยการ ชำระค่ามัดจำ จำนวน 300 บาท ผ่านทางการโอนเงินมาที่… ชื่อบัญชี นางสาวประดิษฐา วีรสกุล เลขที่บัญชี : 218-260308-5 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสยามพารากอน 2) การยืนยันการโอนเงิน หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้ว แจ้งการโอนเงินมาที่ e-mail >> Singhnoy17.polscichula@gmail.com ++ โดยให้แจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ “ครบถ้วน” (1) ลำดับที่ติดรับสมัคร (ตามใบประกาศ) (2) ชื่อ-นามสกุล (3) วัน และ เวลาที่โอนเงิน (4) แนบรูปหลักฐานการโอนเงิน (รูปถ่าย หรือสแกนสลิปหรือใบโอนเงิน) (5) ตั้งชื่อหัวเรื่อง (subject) ของอีเมล์ว่า “ยืนยันสิทธิ์” หลังจากนั้นกด “ส่ง” […]

ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางรัฐศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 6 รอบรองชนะเลิศ

รายชื่อผู้เข้าแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางรัฐศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 6 รอบรองชนะเลิศ

ประกาศเปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนนักรัฐศาสตร์ ครั้งที่ 17

รับสมัครเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนนักรัฐศาสตร์ ครั้งที่ 17 เปิดรับสมัคร 27 ตุลาคม – 20 พฤศจิกายน 2560 ใบสมัคร >>คลิก<<

ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางรัฐศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 6

ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางรัฐศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 6

ประกาศรับสมัครผู้เข้าสอบแข่งขัน โครงการตอบปัญหาวิชาการทางรัฐศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับประเทศ ครั้งที่ 6

รับสมัครผู้เข้าสอบแข่งขัน โครงการตอบปัญหาวิชาการทางรัฐศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับประเทศ ครั้งที่ 6 เปิดรับสมัคร 15 กันยายน 2560 ถึง 15 ตุลาคม 2560 รายละเอียดการรับสมัคร  >>คลิก<< ใบสมัคร  >>คลิก<<

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางรัฐศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 5 รอบรองชนะเลิศ

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางรัฐศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 5 รอบรองชนะเลิศ Update 9/3/60

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนนักรัฐศาสตร์ ครั้งที่ 16 ปีการศึกษา 2559

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนนักรัฐศาสตร์ ครั้งที่ 16 ปีการศึกษา 2559 รายละเอียดเพิ่มเติม  >>>คลิก<<<

ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางรัฐศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 5 (รอบคัดเลือก)

รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางรัฐศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 5 (รอบคัดเลือก) ผู้สนใจสามารถสมัครได้จนถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 ข้อมูลเพิ่มเติมและใบสมัครเข้าร่วมโครงการ >>>คลิกที่นี่<<<

สัมมนาวิทยานิพนธ์ ครั้ังที่ 4 “มุ่งสู่วิทยานิพนธ์ดีเด่น”

สัมมนาวิทยานิพนธ์ ครั้ังที่ 4 “มุ่งสู่วิทยานิพนธ์ดีเด่น” วันอังคารที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2559 เวลา 9.00—15.30 ณ ห้องประชุม มาลัยหุวะนันท์ ชั้น 12 อาคารเกษมอุทยานินท์

เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนนักรัฐศาสตร์ ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึง 4 มกราคม 2560

โครงการค่ายเยาวชนนักรัฐศาสตร์ ครั้งที่ 16 เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึง 4 มกราคม 2560 ในหัวข้อ 16 ปี แห่งความหลัง ทั้งรัก ทั้งชัง ทั้งหวาน ทั้งขมขื่น    

เสวนา: ทรรศนะใหม่ต่อการเจ็บป่วย: ความทุกข์ และการตายในสังคมไทย

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเรียนเชิญผู้สนใจ ร่วมงาน Rest in Peace, Chapter 2: Illness, suffering and Dying  มาแลกเปลี่ยน และเรียนรู้ร่วมกันในหัวข้อ “ทรรศนะใหม่ต่อการเจ็บป่วย: ความทุกข์ และการตายในสังคมไทย” วันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน 2559 เวลา 08.00 น.-17.00 น. ณ ห้องประชุมจุมภฎ-พันธุ์ทิพย์ ชั้น 4 อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโดยนิสิตปี 4 ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศผลการแข่งขัน โครงการตอบปัญหาวิชาการทางรัฐศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย ระดับประเทศ ครั้งที่ 4

ผลการแข่งขัน โครงการตอบปัญหาวิชาการทางรัฐศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับประเทศ ครั้งที่ 4

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ โครงการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางรัฐศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอบปลาย ครั้งที่ 4

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ โครงการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางรัฐศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอบปลาย ระดับประเทศ ครั้งที่ 4

ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขันตอบปัญหาทางรัฐศาสตร์ฯ ครั้งที่ 4 และสถานที่สอบ รอบคัดเลือก

รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาทางรัฐศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 4 รอบคัดเลือก

โครงการตอบปัญหาวิชาการทางรัฐศาสตร์ ครั้งที่ 4 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพฯ

โครงการตอบปัญหาวิชาการทางรัฐศาสตร์ ครั้งที่ 4 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพฯ รับสมัครระหว่างวันที่ 17 ก.พ. – 9 มี.ค 2559

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนนักรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ครั้งที่ 15 ปีการศึกษา 2558

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนนักรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ครั้งที่ 15 ปีการศึกษา 2558

ขยายวันรับสมัคร ค่ายเยาวชนนักรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ครั้งที่ 15

ขยายวันรับสมัคร  ค่ายเยาวชนนักรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ครั้งที่ 15 FIFTY SHADES of VIOLENCE   การเมืองและความรุนแรง ไปจนถึง วันที่ 22 ม.ค. 59   (จากเดิมวันที่ 11) พลาดไม่ได้แล้ว น้องๆคนไหนที่สนใจ รีบส่งเข้ามากันเยอะๆนะ โอกาสรออยู่ที่จะได้เข้าไปสัมผัสว่า คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ เป็นอย่างไร ส่งใบสมัครได้ทั้ง 2 ช่องทาง (1) ส่งไปรษณีย์ (ยึดวันประทับตราเป็นสำคัญ) โดยจ่าหน้าซองถึง – โครงการค่ายเยาวชนนักรัฐศาสตร์ ครั้งที่ 15 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนน อังรีดูนังต์ พญาไท กรุงเทพมหานคร 10330 (2) ส่งทางอีเมลล์ (ภายในเวลา 23.59 น. ของวันที่ 22 ม.ค. 2559) – singhnoy15.polscichula@gmail.com > สามารถดาวน์โหลด […]

โครงการค่ายเยาวชนนักรัฐศาสตร์ ครั้งที่ 15

สโมสรนิสิตรัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครคัดเลือกเยาวชนเพื่อเข้าร่วมโครงการ “โครงการค่ายเยาวชนนักรัฐศาสตร์ ครั้งที่ 15 ” ภายใต้หัวข้อ “การเมืองและความรุนแรง”

ประกาศ ผลการประกวดเรียงความ หัวข้อ “โรงเรียนกับกระบวนการสร้างความเป็นไทย”

ประกาศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ผลการประกวดเรียงความ หัวข้อ “โรงเรียนกับกระบวนการสร้างความเป็นไทย”

CU POLSCI Open House 2015: Thainess, Art & Politics

สโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชวนนักเรียนชั้นมัธยมปลายและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงาน CU POLSCI OPEN HOUSE 2015: Thainess, Art & Politics (ความเป็นไทย ศิลปะ และการเมือง)

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตรัฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2557

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตรัฐศาสตร์ทุกท่าน ทั้งนี้บัณฑิตของคณะรัฐศาสตร์จะเข้าพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรในวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม ศกนี้