จุฬาฯ
ครองอันดับ

1

มหาวิทยาลัยไทย 15 ปีติดต่อกัน
จากการจัดอันดับโดย QS World University Rankings 2024

จุฬาฯ ครองอันดับ 1
มหาวิทยาลัยไทย 15 ปีติดต่อกัน จากการจัดอันดับโดย QS World University Rankings 2024

D E V O T E

ข่าวสารและความเคลื่อนไหว