เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนนักรัฐศาสตร์ ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึง 4 มกราคม 2560

โครงการค่ายเยาวชนนักรัฐศาสตร์ ครั้งที่ 16

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึง 4 มกราคม 2560

ในหัวข้อ 16 ปี แห่งความหลัง ทั้งรัก ทั้งชัง ทั้งหวาน ทั้งขมขื่น

 

1. poster PR formal 2 12 59

Download (PDF, 820KB)