เสวนา พหุการเมืองของชาวนา: มุมมองเชิงวิพากษ์จากรัฐศาสตร์ มานุษยวิทยาว่าด้วยอำนาจ และเศรษฐศาสตร์การเมือง

ขอเชิญร่วมฟังเสวนา

พหุการเมืองของชาวนา: มุมมองเชิงวิพากษ์จากรัฐศาสตร์ มานุษยวิทยาว่าด้วยอำนาจ และเศรษฐศาสตร์การเมือง

เนื่องในโอกาสจัดพิมพ์หนังสือ
ชาวนาการเมือง: อำนาจในเศรษฐกิจชนบทสมัยใหม่ของไทย โดย ศาสตราจารย์ แอนดรู วอล์คเกอร์  แปลโดย จักรกริช สังขมณี

ร่วมเสวนาโดย
อานันท์ กาญจนพันธุ์  (คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
เกษียร เตชะพีระ  (คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
ธร ปีติดล  (คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

ดำเนินรายการโดย
จักรกริช สังขมณี  (คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ /ผู้แปล)

วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00-15.00 น.
ห้อง 107 ตึก 1 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

………….

เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม “สู่สังคมพหุวัฒนธรรมที่เป็นธรรม” People Go ก้าวไปด้วยกัน
10-11 ธันวาคม 2559
………….
ร่วมจัดโดย
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมือง (คนส.)
และสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน

ติดตามกิจกรรมได้ที่ https://www.facebook.com/events/1373772655975224/

 

15219415_10154886048386802_4509927301448064604_n