โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง การเมืองกับการบริหารจัดการภาครัฐในยุค Thailand 4.0

โครงการสัมมนาวิชาการ

เรื่อง การเมืองกับการบริหารจัดการภาครัฐในยุค Thailand 4.0

วันที่ 2-4 สิงหาคม 2560

ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส  กรุงเทพฯ

เอกสารกำหนดการโครงการ  >>คลิก<<

เอกสารแบบตอบรับ  >>คลิก<<

กรุณาส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการฯและหลักฐานการจ่ายเงินทาง โทรสาร 02-218-7263  หรือ

E-mail : jameekorn.c@chula.ac.th (ภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2560)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ : 02-218-7263  นางสาวจามีกร แคนนารี่

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ 7,500 บาท

ที่นั่งมีจำนวนจำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการสำรองที่นั่งสำหรับผู้ลงทะเบียนและโอนเงินก่อน

media (1)

à¹‡à¸łà¸ªà¹•à¸Łà¸�รไ à¸�.à