ประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคา โครงการศึกษาเรียนรู้นอกชั้นเรียน ณ ประเทศญี่ปุ่น รป.ม รุ่น 49 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างเอกสารประกวดราคา
โครงการศึกษาเรียนรู้นอกชั้นเรียน ณ ประเทศญี่ปุ่น  รป.ม รุ่น 49 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Download (PDF, 636KB)