ประชาสัมพันธ์

กิจกรรมวิชาการ


สัมมนาวิชาการเรื่อง "ไขความลับคอลเซ็นเตอร์ หยุดการตกเป็นเหยื่ออาชญากกรรม"

สาขาวิชาอาชญาวิทยาและกระบวนการยุติธรรม จัดงานสัมมนาวิชาการเรื่อง "ไขความลับคอลเซ็นเตอร์ หยุดการตกเป็นเหยื่ออาชญากกรรม" 

ในวันที่ 27 เม.ย.2567 เวลา 9:00-12:00 น. ณ ห้องสมาร์ทคลาสรูม ชั้น7 อาคารเกษมอุทยานิน

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย