ประชาสัมพันธ์

จัดซื้อจัดจ้าง


ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสำราญราษฎร์บริรักษ์ และอาคารวรภักดิ์พิบูลย์ (เฉพาะหลังคา) โดยวิธีคัดเลือก